Под требованием подписался/подписалась:

Hobneva Marija Wladimirovna

Сообщение:

Strashno i bol’no, kogda zhe budet porjadok v strane, i ne tol’ko do Sadovogo Kol’ca, ved’ za Sodobym tozhe lüdi.
суббота, 30 января 2010 г. 2:00
Город: Soltau(Deutshland)
Профессия: не известно